Adventure Elopement in Azores with Twyla Jones and Gary Wiggam

 

STEP I: READ THIS TEXT

 

HELLO STRANGER!

I am very happy that you’ve ended up here. This place is as amazing as every story on my website.. I write this story to fit the people who have trusted me and decided to invite me into their honest world of friendship and love. Here you won’t find beautiful portraits, details, and nuptial pomposity. Here you will find something much more valuable.See for yourself.  I encourage you to see a short film which I’ve decided to name ‘human’s are the real monsters’.  The film is an inseparable part of this story. It is about how we put on various masks when we are adults. We are afraid to be our real selves. We are scared to be honest because we are afraid to be viewed negatively by others.

ENG/PL

Bardzo cieszę się, że trafiłeś w to miejsce. Jest ono niezwykłe jak niezwykła jest każda pojawiająca się tutaj historia. Historie te szyję na miarę ludziom, którzy mi zaufali i postanowili zaprosić mnie do swojego szczerego świata przyjaźni i miłości. Nie znajdziesz tutaj pięknych portretów, detali, ślubnego nadęcia. Znajdziesz tutaj coś znacznie bardziej wartościowego.Przekonaj się o tym sam. Zachęcam Cię do obejrzenia krótkiego filmu, który postanowiłem nazwać ‘human’s are the real monsters’. Film jest nieodłączną częścią tej historii. Opowiada o tym, że będąc dorosłym przywdziewamy różne maski. Boimy się być prawdziwym sobą. Boimy się być szczerzy, ponieważ nie chcemy być żle postrzegani przez innych.

 

STEP II: please watch thiS movie.

 


HUMAN"S ARE THE REAL MONSTERS

This sometimes leads to a situation in which we get lost in the world of adults and start playing a game played by everyone. When we are children we possess much more freedom to be ourselves. If we put on a mask it is only to have fun for a short while, but it is only a game. It is also the fear of being an adult, because adults can behave like real monsters towards others.

ENG/PL

Doprowadza to czasami do sytuacji gdzie gubimy się w świecie dorosłych i zaczynamy grać w grę, w którą grają wszyscy. Gdy jesteśmy dziećmi mamyznacznie większą swobodę bycia sobą. Jeżeli zakładamy maski to tylko aby pobawić się przez chwilę, ale jest to tylko zabawa.Jest to także strach przed byciem dorosłym bo dorośli czasem potrafią zachowywać się w stosunku do innych jak prawdziwe potwory.

 

THANK YOU TWYLA AND GARY

I dedicate this story to Twyla, Gary, Oscar, and Ari who have decided to let me in to their real world. No one has put on a mask, everyone was honest and devoted when creating this story. Thank you for everything you have done for me. Gary, I would like to thank you especially for the fishing and motorboat trips. Twyla, thank you for being a wonderful person and a great artist. Oscar and Ari, I want to thank you for being the best kids I’ve met in the States. It was sheer pleasure to be able to create this story for you. 

ENG/PL

Historię dedykuję Twyli, Garemu Oscarowi i Ariemu, którzy postanowili wpuść mnie do swojego prawdziwego świata. Nikt nie przybierał tutaj masek, był szczery i oddany podczas tworzenia tej historii. Dziękuję Wam za wszystko co dla mnie zrobiliście. Gary tobię dziękuję szczególnie za wyprawy na ryby oraz podróże motorówką. Twyla Tobie dziękuję za byciem cudowną osobą i wspaniałym artystą. Oscar i Ari Wam chciałbym podziękować za to że jesteście najlepszymi dzieciakami jakie poznałem w stanach. To była czysta przyjemność móc zrobić dla Was tą historię. 

-

STEP III: PLAY THE MUSIC LOUD AND ENJOY THE PHOTO STORY

 

 

The wedding day...


STEP IV: If you are a photograper and you want to make your editing easier

 

How to make animated gifs
49.99
Quantity:
Add To Cart

STEP V: HELP ME to share this story!

It is super important to me to know your feelings and thoughts about the story. Don't hesitate to leave your comment. If you have any questions don't hesitate to stalk me on my Instagram or Facebook Fan-page.  I would be more then happy if you could help me to spread out this story. Let others to experience the beauty of friendship and love. 

THANK YOU